شروع دوره افسر دوم

بندر عباس آگهی کد: 5350
توضیحات

  • شروع دوره( افسردوم با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتراز 3000)

  • چهارشنبه 1/4/1401

  • مدارک مورد نیاز : کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - کپی گواهی سلامت دریانوردی نامحدود - کپی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم- 

آگهی‌های مرتبط

مشاهده بیشتر