favicon-96x96

مرکز پشتیبانی کشتی داران

کشتی دارن جهت استفاده راحت تر ، استفاده درست و همچنین عدم سو استفاده از آگهی های شما در وب سایت ( کشتی داران )؛ قوانین مقرارات و شرایط استفاده برای شما دوستان عزیز قرار داده است . همچنین شما میتوانید آموزش نحوه استفاده از وب سایت را در این بخش دریافت کنید.