favicon-96x96
جستجوی پیشرفته
دسته بندی ها
شهر ها
محدوده قیمت
قیمیت توافقی
سایر موارد
آگهی دارای تصویر
آگهی ویژه
فوری

آموزشگاه دریانوردی

جستجوی پیشرفته
در حال بارگذاری آگهی‌های بیشتر

آموزشگاه هاي تعليم دريانوردی بسیاری وجود دارد که آموزش هر یک قسمت های مختلف دریا را آموزش می دهد در ادامه به بررسی دوره ها و شرایط لازم برای هر یک از دوره های دریانوردی می پردازیم.

آموزشگاه تعلیم دریانوردی

کشتی داران به معرفی آموزشگاه های تعلیم دریانوردی می پردازد که آموزشگاه های فعال در این حوزه می توانند خود را در این سایت معرفی نموده و فردی که به این آموزش نیاز دارد میتواند به آگهی دهنده پیام ارسال نماید.

شهریه آموزشگاه های تعلیم دریانوردی

شهریه هر یک از آموزشگاه های فعال در این حوزه بسته به نوع آموزشگاه و جایی که آموزشگاه قرار دارد همچنین مدرس آن دوره متفاوت است، برای بررسی و دریافت اطلاعات دقیق می توانید با آگهی دهنده مستقیما ارتباط برقرار نمایید.

موسسه دریانوردی

آگهی آموزشگاه های تعلیم دریانوردی

 1. اموزش مقدماتی عملیات بار تانکرهای حمل مواد نفتی و شیمیایی

شرایط :

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانهGT≥500
 1. اموزش پیشرفته اطفاء حریق

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه GT≥500
 1. اموزش کمک های اولیه پزشکی

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه GT≥500
 1. آموزش مهارت در فنون عرشه

شرایط

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه GT≥500
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش
 1. آموزش کاربر مخابرات عمومی

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • ارائه حداقل 6 ماه خدمت دریایی بر روی کشتیهای تجاری با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه GT≥500

 

 1. اموزش کاربر مخابرات محدود

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • ارائه حداقل 3 ماه خدمت دریایی
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه GT≥500 یا گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500

 

 1. اموزش شبیه ساز رادار و آرپا

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • ارائه حداقل 6 ماه خدمت دریایی در سمت ملوان عرشه/دانشجوی عرشه وآشنا به قوانین راه و علائم دریایی و پیشگیری از تصادم

 

 1. اموزش مدیریت منابع پل فرماندهی ، راهبردی و مانور کشتی

شرایط:

 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • حداقل دارای گواهینامه شایستگی معتبر در سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT≥500
 • حداقل دارای 102 ماه خدات دریایی در سمت افسر مسئول نگهبانی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT≥500
 1. آموزش آگاهی امنیتی

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه GT≥500

 

 1. آموزش دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه GT≥500

 

 1. آموزش آشپزی درجه1

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور
 • دارای حداقل 24 ماه خدمت دریایی در سمت آشپز درجه2

 

 1. آموزش آشپزی درجه2

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش

 

 1. اموزش دوره سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 –سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط:

 • دارای حداقل سن 25 سال
 • دارابودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های مورد تایید وزارت آموزش و پرورش
 • دارا بودن گواهینامه شایستگی افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتراز 3000 – سفرهای نزدیک به ساحل
 • دارا بودن خدمت دریایی به میزان 36 ماه در سمت افسر دوم

 

 1. اموزش دوره سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 – سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کامل متوسطه کلیه رشته ها مورد تایید وزارت آموزش و پرورش
 • دارا بودن گواهینامه ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص GT≥500 و 12 ماه خدمت دریایی در آن سمت و یا گواهینامه شایستگی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT≥500 سفرهالی نزدیک به ساحل و 12 ماه خدمت دریایی در آن سمت

 

 1. ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر-سفرهای نامحدود

شرایط:

 • دارای حداقل 18 سال سن
 • دارای گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان

 

 1. ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500یا بیشتر- سفرهای نامحدود

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش

 

 1. تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یابیشتر –سفرهای نامحدود

شرایط:

 • دارای گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر GT≥500

 

 1. تطبیقی سمت ملوان عرشه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر –سفرهای نامحدود

شرایط:

 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ملوان عرشه (صادره بر اساس اصلاحیه 1995) بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر GT≥500 سفرهای نامحدود و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره مذکور

 

 1. تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000- سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط:

 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه افسر دوم (1995)برروی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000-سفرهای نزدیک به ساحل و یا گواهی طی موفقیت آمیزدوره مذکور

 

 1. تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر – سفرهای نامحدود

شرایط:

 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه افسر دوم (1995)برروی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر -GT≥500 سفرهای نامحدود یا گواهی طی موفقیت آمیزدوره مذکور

 

 1. سمت ملوان ماهر موتور خانه بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر  سفرهای نامحدود

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ملوان موتو خانه بر روی کشتیهای با قدرت رانش750 کیلو وات یا بیشتر سفرهای نامحدود
 • دارا بودن حداقل 18ماه خدمت دریایی در سمت ملوان موتور خانه بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلو وات  یابیشتر سفرهای نامحدود

 

 1. سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر  سفرهای نامحدود

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ملوان عمومی  بر روی کشتیهای با قدرت رانش750 کیلو وات یا بیشتر سفرهای نامحدود
 • دارا بودن حداقل 24ماه خدمت دریایی در سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلو وات  یابیشتر سفرهای نامحدود پس از اخذ گواهینامه مهارت ملوان عمومی

 

 1. سمت ملوان عرشه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ملوان عمومی  بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود
 • دارا بودن حداقل 24ماه خدمت دریایی در سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 بیشتر سفرهای نامحدود پس از اخذ گواهینامه مهارت ملوان عمومی

 

 1. تطبیقی سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات  یا بیشتر سفرهای نامحدود

شرایط:

 • دارای گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن مدرک معتبر ملوان موتور خانه بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر سفزهای نامحدود و یا گواهی موفقیت آمیز طی دوره فوق

 

 1. تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500 یا بیشتر و کمتر از 3000 –سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط:

 • دارای گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه شایستگی فرمانده(صادره براساس اصلاحیه 1995 ) بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 – سفرهای نزدیک به ساحل و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره مذکور

 

 1. سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر – سفرهای نامحدود

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کامل متوسطه رشته ریاضی و فیزیک ، تجربی  و یا دیپلم ناوبری هنرستانهای دریایی

 

 1. افسر مهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر سفرهای نامحدود ( ورودی لیسانس مکانیک سیالات ، جامدات و کشتی سازی)

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال تمام
 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس مکانیک سیالات ، جامدات و یا کشتی سازی

 

 1. سمت افسر مهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر –سفرهای نامحدود( ورودی دیپلم)

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کامل متوسطه رشته ریاضی و فیزیک ، تجربی یا دیپلم مکانیک موتورهای دریایی هنرستانهای دریایی

 

 1. تطبیقی سمت افسر مهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر –سفرهای نامحدود

شرایط:

 • دارا بودن گواهینامه معتبر مهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر-سفرهای نامحدود و یا گواهی موفقیت آمیز طی دوره فوق

 

 1. دوره اموزشی مدرسین وممتحنین دریانوردی

شرایط:

 • واجدین شرایط طبق دستورالعمل های مصوب سازمان جهت تدریس آموزشهای دریانوردی
 • تبصره1: کلیه افرادی که دوره مذکور را در یکی از موسسات و مراکز آموزشی مورد تایید سازمان با موفقیت طی نموده اند از گذراندن این دوره معاف هستند
 • تبصره 2: کلیه افرادی که دوره آموزشی مذکور را توسطIMOبرگزار شده استو یا دوره(MRITIME EDUCATION & TRAINING0)زا با موفقیت طی نموده اند از گذراندن این دوره معاف می باشند

 

 1. آموزش مراقبتهای پزشکی

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارای گواهینامه مهارت معتبر کمکهای اولیه پزشکی

 

 1. سمت افسر اول بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 3000 یا بیشتر – سفرهالی نامحدود

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 بیشتر –سفرهای نامحدود
 • دارا بودن حداقل 18 ماه خدمت دریایی برروی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود در سمت افسر ناوبر مسئول نگهبانی پس از اخذ گواهینامه

 

 1. اموزش افسر امنیتی کشتی

شرایط:

 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارای حداقل 12 ماه خدمت دریایی مناسب و مورد تایید با دارای گواهینامه شایستگی دریانوردی در سمت افسری

 

 1. تطبیقی سمت افسر اول بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 3000 یا بیشتر – سفرهای نامحدود

شرایط:

 • دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه شایستگی سمت افسر اول( صادره براساس اصلاحیه 1995) برروی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 3000 یا بیشتر سفرهای نامحدود و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره مذکور
 1. دوره آموزشی  
 2. باز آموزی و بروز رسانی

شرایط:

 • داری گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان
 • دارا بودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه GT≥500