استخدام افسر زیر 3000

خرمشهر آگهی کد: 3020
استان محل سکونت
خوزستان
توضیحات

چیف افسر زیر سه هزار نیاز هست ضروری
شناور خط خرمشهر دوبی یا بندرعباس دوبه موتور دار

آگهی‌های مرتبط

مشاهده بیشتر