فروش دستگاه تصویه سوخت سنگین

بندر انزلی آگهی کد: 3448
کارکرده یا نو
کارکرده
نیاز به تعمیرات
ندارد
توضیحات

  • دو دستگاه تصویه کننده سوخت سنگین مازوت .

  • این دستگاه کارش این است که سوخت‌ سنگین را تصفیه کرده و به سوخت سبک تبدیل میکند .‌

  • هر دو دستگاه سالم و آماده به کار است

  • و ۱۰ سال است که ازش استفاده نشده و خاموش است

  • به دلیل اینکه دردریای خزر سوخت سنگین نمیخریم که بخواهیم با این دستگاه تبدیلش بکنیم به سوخت سبک‌.

آگهی‌های مرتبط

مشاهده بیشتر