حمل و نقل دریایی

خرمشهر آگهی کد: 3552
توضیحات

  • دوبه جفت موتور ۱۰۰۰تنی اماده بستن قرادداد چارتری یا سرویسی

  • دوبه2200 تنی اماده قرارداد انواع شناورها اماده قرارداد

  • دوبه ها موجود در بندر خرمشهر

آگهی‌های مرتبط

مشاهده بیشتر