دوره افسر دوم زیر 3000

بندر انزلی آگهی کد: 3559
توضیحات

ثبت نام دوره افسردوم زیر۳۰۰۰اغازشد
شروع دوره ۷/۲۸
پایان مهلت ثبت نام
۶/۲۲
مدارک لازم
کارت سلامت نامحدود
کارت ملی
شناسنامه
پاسپورت
مدرک تحصیلی مرتبط بادوره
۴قطعه عکس۴*۳
دارندگان دیپلم
ریاضی،تجربی،ناوبری،برق
کاردانی
ریاضی،برق،ناوبری،عمران
کارشناسی
ریاضی،برق،فیزیک صنایع،کامپیوتر،عمران
میتواننددردوره مذکورشرکت کنند
ثبت نام:
۴۴۵۴۸۵۸۸_۰۱۳
۰۹۰۵۹۰۷۶۵۷۸

آگهی‌های مرتبط

مشاهده بیشتر