برگزاری دوره های اطفا حریق و کمک های اولیه پزشکی

بندر عباس آگهی کد: 5363
توضیحات

  • با سلام 

  • برگزاری دوره پیشرفته اطفا حریق 15 تیرماه

  • مدت زمان دوره 7روز

  • دوره کمک های اولیه پزشکی 8 تیرماه

  •  مدت زمان دوره 5 روز 

آگهی‌های مرتبط

مشاهده بیشتر