استخدام موتوریست زیر 500

بندر لنگه آگهی کد: 5428
استان محل سکونت
هرمزگان

توضیحات

  • نیاز به موتوریست با تجربه جهت شناور دوبه 1000 تنی

  • 25 روز کار ، 5 روز مرخصی 

  • بیمه دارد

  • مسیر تردد : بندر لنگه به امارات

آگهی‌های مرتبط

مشاهده بیشتر