favicon-96x96
کد آگهی: 8480 تهران

 Marine Hatch & Door

اطلاعات تماس مشاهده روی نقشه
کارکرده یا نو
نو
نیاز به تعمیرات
ندارد

 Marine Hatch & Doorشرکت آنیل سازهء استوار طراح و سازنده انواع درب، دریچه، پنجره، هندریل نردبام و تجهیزات آشپزخانه ی شناور
Watertight Door, Weather tight Door, Watertight Hatch, Weather tight Hatch, Weather tight Window & Accommodation Door
همراه با اخذ گواهینامه از موسسات رده بندی.
تعمیرات انواع درب و هچ نیز پذیرفته می‌شود.

آگهی‌های مرتبط
مشاهده بیشتر