خرید شناورهای از رده خارج وضایعاتی

تهران آگهی کد: 1850
* .کشتی داران هیچگونه مسئولیتی در قبال این آگهی ندارد
* مشاهده شماره تماس به منزله قبول شرایط و قوانین کشتی داران می‌باشد.
توضیحات

خرید شناورهای دریائی ضایعاتی

آگهی‌های مرتبط

مشاهده بیشتر